Taustayhteisö

Lippukunnan taustayhteisönä toimii Forssan ev.lut. seurakunta.

Lippukunnan ja seurakunnan yhteistyösopimuksessa on todettu, että “Partiolippukuntien tarjoama partiokasvatus kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon. Seurakunnan ollessa lippukunnan taustayhteisönä, lippukunta antaa taustayhteisön tunnuksen mukaista uskonnollista kasvatusta jäsenten vakaumusta kunnioittaen.”

Toiseen uskontokuntaan kuuluminen tai kirkkoon kuulumattomuus ei ole este partiotoimintaan osallistumiselle, eikä ketään velvoiteta osallistumaan yhteisiin toimintoihin, mikäli uskonnollinen tai muu vakaumus sen estää.

Forssan ev.lut. seurakunta tukee lippukunnan toimintaa mm. rahallisin avustuksin, sekä tarjoamalla omistamiaan tiloja lippukunnan käyttöön. Lippukunta tekee vuosittain yhteistyötä seurakunnan kanssa, esimerkiksi osallistumalla yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen.

Lisätietoja seurakuntayhteistyöstä antaa seurakunnan partioyhteyshenkilö.