Taustayhteisö

Lippukunnan taustayhteisönä toimii Forssan ev.lut. seurakunta ja yhteistyöstä on sovittu kirjallisella taustayhteisösopimuksella.

Taustayhteisösopimuksessa on todettu, että “Partiolippukuntien tarjoama partiokasvatus kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon. Seurakunnan ollessa lippukunnan taustayhteisönä, lippukunta antaa taustayhteisön tunnuksen mukaista uskonnollista kasvatusta jäsenten vakaumusta kunnioittaen.”

Toiseen uskontokuntaan kuuluminen tai kirkkoon kuulumattomuus ei ole este partiotoimintaan osallistumiselle, eikä ketään velvoiteta osallistumaan yhteisiin toimintoihin, mikäli uskonnollinen tai muu vakaumus sen estää.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Forssan ev.lut. seurakunta tukee lippukunnan toimintaa mm. tarjoamalla omistamiaan tiloja lippukunnan käyttöön. Lippukunta tekee vuosittain myös muuta yhteistyötä seurakunnan kanssa, mm. osallistumalla yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen.

Lisätietoja seurakuntayhteistyöstä antaa seurakunnan partioyhteyshenkilö.