Leirilehti | Lägertidning

Kyynärä -leirillä on oma sähköinen leirilehti, johon kerätään päivän kohokohtia, kommelluksia ja  muistoja. Lehteä kirjoitetaan päivittäin ja sen tekemiseen saavat osallistua kaikki halukkaat, niin lapset kuin aikuisetkin. Leirialueelle pystytetään pääkonttori, joka on avoinna erikseen määriteltyihin aikoihin. Konttorilta voi kuka tahansa hakea erilaisia juttuaiheita, joita voi lähteä toteuttamaan leiriohjelman ohessa ja vapaa-ajan hetkinä. Kerätty materiaali toimitetaan konttorille, josta jutut ja kuvat päivitetään lehteen reaaliaikaisesti.

Leirilehteä päivitetään nettisivuille Leirilehti | Lägertidning -välilehden alle päiväkohtaisesti.

Lehden päätoimittajana ja kuvaajana toimii leirin viestintävastaava Sami Norr.


Kyynärä -lägret har egen lägertidning dit samlas höjdpunkter, blunder och minnen. Tidning skrivas varje dag och alla som vill kan delta på det. På lägerplatsen ska byggas en huvudkontor som är öppen någrå tider under dagar. Man kan hämta olika ämnena på kontor och utföra dessa under programmen och i fritid. Alla material exporterar på kontoret.

Lägertidningen uppdateras på nättsidor under Leirilehti | Lägertidning varje dag.

Tidnings chefredaktören och fotografen är Sami Norr.