Mitä partio on?

Partio on maailmanlaajuinen liike, johon kuuluu reilut 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnan kattojärjestönä toimii Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry, joka on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö yli 60 000:lla jäsenellään.

Tavoitteellista kasvatustyötä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partiokasvatus on kodin ja koulun ohella tapahtuvaa oheiskasvatusta.

Partion kasvatustyön päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Kaikki partiotoiminta perustuu partion peruskirjaan, joka on partion maailmanjärjestöjen hyväksymä. Partion peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan, sekä ohjaavat partioliikkeen toimintaperiaatteita ja menetelmiä Suomessa.

Vapaaehtoista yhdistystoimintaa

Varsinainen partiotoiminta tapahtuu paikallisissa lippukunnissa, jotka useimmiten ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Lippukunnalla ei ole omaa partiotyöntekijää (pl. seurakunnan palkkalistoilla oleva partioyhteyshenkilö), joten kaikki lippukunnassa toimivat aikuiset ovat vapaaehtoisia. Lippukunnan sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä, joita ohjaavat vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset.

Jotta voimme tarjota lapsille ja nuorille laadukasta, partio-ohjelman mukaista kasvatustoimintaa, tarvitsemme jatkuvasti mukaan uusia vapaaehtoisia, jotka haluavat mahdollistaa partion toteutumisen ja sitoutua partion arvoihin omassa toiminnassaan.

Viikkotoimintaa

Partiotoiminnan rungon muodostavat yleensä kerran viikossa tai kahdessa järjestettävät koloillat. Partiolaiset kokoontuvat ryhmissänsä pappilan vieressä sijaitsevalla kololla. Kokoontumisajat ovat ryhmäkohtaisia ja ryhmänjohtajat päättävät ryhmien kokoontumisajoista.

Koloiltoina voidaan leikkiä, pelata ja suorittaa partio-ohjelmaa tekemällä erilaisia harjoituksia ikäkauden ohjelman mukaan. Lisäksi ryhmä voi tehdä vierailuja lähialueelle tai kokoontua jossain muussa ennalta sovitussa paikassa. Koloiltoja järjestetään pääasiassa syksystä kevääseen, koulujen loma-ajat huomioiden.

Lähes poikkeuksetta koloiltoihin kuuluu myös ulkoilua, joten säänmukainen vaatetus on ehdoton!

Leirejä ja retkiä

Lippukunta järjestää vuoden aikana erilaisia retkiä ja leirejä, joista tiedotetaan aina erikseen. Retket ja leirit voivat olla koko lippukunnan yhteisiä, tai niitä voidaan kohdentaa vain tietylle ikäkaudelle, kuten sudenpennuille tai seikkailijoille. Lisäksi teemme paljon yhteistyötä mm. Koijärven, Jokioisten, Humppilan ja Tammelan lippukuntien kanssa.

Joka kuudes vuosi järjestetään tuhansia partiolaisia ympäri Suomen yhteen keräävä Finnjamboree. Finnjamboreesta voit lukea lisää esimerkiksi täältä.

Leirien hinta riippuu leirin kestosta, ohjelmasta ja sijainnista. Lippukunnan omat retket ovat yleensä n. 10 – 50 euron hintaluokkaa, kun taas isoimmilla leireillä hinta saattaa kohota yli 200 euroon. Lippukunta voi halutessaan tukea leirille lähteviä partiolaisia rahallisin avustuksin.

Tapahtumia

Lippukunta järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia, kuten jokavuotisen itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuuden kirkossa, yhteisvastuun lettukahvilan torilla huhtikuussa, osallistuu kevään paraatiin, vastuutehtäviin kirkossa, sekä näkyy (ja kuuluu) monissa muissa yleisötilaisuuksissa ympäri vuoden.

Mitä partio maksaa?

HINTAHUOMIOITAVAA
Suomen partiolaisten jäsenmaksunoin 60€ – 70€ / vuosiHintataso riippuu mm. jäsentyypistä. Lisätietoa https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
Lippukunnan oma jäsenmaksu0€Lippukunta ei peri omaa jäsenmaksua.

Asut ja merkit

HINTAHUOMIOITAVAA
Virallinen partiopaita59€https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/
Sudenpentucollege17€https://scandinavianoutdoor.fi/partiotuote/partio/partioasut/sudenpentupusero/
Muut partioasusteet5€ – 50€Partioasuun voi hankkia mm. väiskin, pillinarun, vyön ym.
Partioasusteiden hankkiminen on vapaaehtoista.
Aloitusmerkit partiopaitaan6€2€/kpl. Sisältää maa-, järjestö-, piiri- ja kaupunkitunnukset.

Retket ja leirit

HINTAHUOMIOITAVAA
Lippukunnan omat retket ja leiritnoin 5€ – 50€Leiri- ja retkimaksut pyritään pitämään alhaisina.
Valtakunnalliset leirit, piirileirit ym.100€ – 250€Isoille leireille järjestetään yhteisiä varainkeruutempauksia.

Varusteet

Varusteita kannattaa tutkia eri liikkeistä. Hyviä liikkeitä ovat mm. Partioaitta ja Scandinavian outdoor.

HUOM! Partion jäsenet saavat 10% alennuksen ulkoilu- ja retkituotteista Partioaitasta sekä Scandinavian Outdoorista.