Lippukunta

Forssan Tornitulet ja Tornihaukat

Forssan Tornitulet ja Tornihaukat (lyhenne FoTo) on vuonna 2004 perustettu yhteislippukunta. Toimintahistoriaa löytyy kuitenkin jo vuodesta 1955, sillä lippukunnat toimivat aluksi erillään tyttö- ja poikalippukuntina. Nykyinen nimi on yhdistelmä lippukuntien alkuperäisistä nimistä. Lippukunta vietti 60-vuotisjuhliaan vuoden 2015 syksyllä samalla ottaen käyttöön uuden lipun sekä huivimerkin. Huivin värit ovat harmaa ja musta, kun taas lipun värit sininen ja valkoinen.

Nykyään järjestämme monipuolista toimintaa valtakunnallisen partio-ohjelman pohjalta sekä olemme vuosittain mukana lukuisissa yleisötapahtumissa. Toiminnassamme on mukana kaiken ikäisiä partiolaisia, joten sinäkin löydät varmasti oman paikkasi lippukunnassamme. Olemme edelleen kehittyvä lippukunta, joka pyrkii sopeutumaan aikaansa ja toteuttamaan laadukasta partiotyötä muuttuvassa ympäristössä. Tämänhetkinen jäsenmäärä on n. 100 jäsentä, joista aktiivisesti mukana on reilut 60 lasta ja aikuista.

FoTon historia
Partiotoiminta alkoi Suomessa 1910. Partiolaisten lukumäärä Suomessa alkoi 1950-luvulla nousta voimakkaasti. Poikalippukunta Forssan Tornihaukat perustettiin 1955. Tyttölippukunta Forssan Tornitulet perustettiin hieman myöhemmin. Forssalainen partiotoiminta on ollut mukana suurimman osan partioliikkeen yli 100 -vuotiaasta historiasta.  Ennen 80-lukua toiminnassa oli 1-2 parvea. Yhteislippukunta Forssan Tornitulien ja Tornihaukkojen perustamisvuosi on 1995.


Kirjoittanut tarpojavartio Sammakot 2022

Seurakunta on lippukunnan taustayhteisönä

Lippukunnan taustayhteisönä toimii Forssan ev.lut. seurakunta.

Lippukunnan ja seurakunnan yhteistyösopimuksessa on todettu, että “Partiolippukuntien tarjoama partiokasvatus kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon. Seurakunnan ollessa lippukunnan taustayhteisönä, lippukunta antaa taustayhteisön tunnuksen mukaista uskonnollista kasvatusta jäsenten vakaumusta kunnioittaen.”

Toiseen uskontokuntaan kuuluminen tai kirkkoon kuulumattomuus ei ole este partiotoimintaan osallistumiselle, eikä ketään velvoiteta osallistumaan yhteisiin toimintoihin, mikäli uskonnollinen tai muu vakaumus sen estää.

Forssan ev.lut. seurakunta tukee lippukunnan toimintaa mm. rahallisin avustuksin, sekä tarjoamalla omistamiaan tiloja lippukunnan käyttöön. Lippukunta tekee vuosittain yhteistyötä seurakunnan kanssa, esimerkiksi osallistumalla yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen.

Lisätietoja seurakuntayhteistyöstä antaa seurakunnan partioyhteyshenkilö.

Varainhankinta

Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja täten lippukunta ei saa toiminnallaan tehdä tuottoa. Lippukunnan budjetin ja tilinpäätöksen hyväksyy yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset keväällä ja syksyllä, jotka ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia.

Vaikka lippukunta ei toiminnallaan tee tuottoa, viikkotoiminta, retket, leirit, tapahtumat ja muu toiminta tarvitsee rahaa ja esimerkiksi lippukunnan omien leirien ja retkien osallistumismaksut eivät välttämättä kata todellisia kuluja.

Lippukunta saa vuosittain rahallista tukea taustayhteisöltä, mutta valtaosa toiminnassa käytetystä rahasta tulee varainhankintana. Lippukunta tekee vuosittain varainhankintaa erilaisilla keinoilla, joita ovat mm. adventtikalentereiden ja joulukorttien myyminen, Forssan teatterin narikan hoitaminen sekä lahjoitustavaroilla toimiva kirpputoripöytä. Tilanteen mukaan lippukunta voi tehdä myös satunnaisia talkootöitä, esimerkiksi suurempien leirien leirimaksujen avustuksia varten.

Varainhankintaan osallistumalla aikuinen voi tukea lapsen harrastusta hyvinkin konkreettisilla keinoilla.