Partiosanastoa

Lippukunta

Lippukunta on partion paikallisyhdistys. Meidän lippukunta on nimeltään Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry, jonka lyhenne on FoTo.

Partiokolo / kolo

Kolo on tila, jossa partiolaiset kokoontuvat. Meidän lippukunnan kolo sijaitsee Forssan keskustassa, kirkonmäen juurella pappilan vieressä.

Koloilta / kokous

Koloilta / kokous on ryhmän säännöllinen kokoontuminen partiokololla tai muussa, ennalta sovitussa paikassa.

Ikäkausi

Partiossa kokoonnutaan ryhmissä, jotka on jaettu eri ikäkausiin. Eri ikäkausissa tehdään lapsen ja nuoren taitotason mukaisia aktiviteetteja. Ikäkausia on viisi: sudenpennut (7-9v), seikkailijat (10-12v), tarpojat (12-15v), samoajat (15-17v) ja vaeltajat 18-22v).

Sudenpentu

7–9-vuotias partiolainen.

Lauma

Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi.

Akela

Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen.

Seikkailiija

10–12-vuotias partiolainen.

Joukkue

Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi.

Sampo

Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen.

Tarpoja

12–15-vuotias partiolainen.

Tarpojavartio

Tarpojien ryhmää kutsutaan vartioksi.

Samoaja

15–17-vuotias partiolainen.

Samoajavartio

Samoajien ryhmää kutsutaan samoajavartioksi.

Vaeltaja

18–22-vuotias partiolainen.

Vaeltajavartio

Vaeltajien ryhmää kutsutaan vaeltajavartioksi.

Vartionjohtaja

Nuori johtaja, joka vastaa tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaryhmän toiminnasta luotsin tuella.

Luotsi

Tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartion toiminnasta vastaava täysi-ikäinen partiolainen, joka tukee ja ohjaa nuoria vartionjohtajia.

Aikuinen

Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta partiolaista. Aikuiset voivat järjestää myös omaa ryhmätoimintaa.

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja on lippukunnan ylin vastuuhenkilö ja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.

Pestijohtaja

Pestijohtaja huolehtii siitä, että tekijöille on hommia ja hommille tekijöitä. Pestijohtaja vastaa myös johtajien pestaamisesta.

Ohjelmajohtaja

Huolehtii, että lippukunnan toiminta on partio-ohjelman ja partion kasvatustavoitteiden mukaista.

Turva-aikuinen

Turva-aikuinen tukee johtajia mahdollisissa lastensuojelua vaativissa tapauksissa ja ylläpitää johtajien tietotaitoa lastensuojeluasioissa.

Johtajisto

Lippukunnassa toimivat täysi-ikäiset ja johtajatehtävissä olevat partiolaiset muodostavat johtajiston, joka huolehtii siitä, että lippukunnassa on monipuolista toimintaa.

Pesti

Pesti on partiossa käytetty nimitys erilaisita tehtävistä. Tehtävän kesto voi olla yhden päivän, yhden projektin (kuten kesäleirin) tai useamman vuoden mittainen. Pestejä lippukunnassa ovat mm. lippukunnanjohtaja, akela tai turva-aikuinen.

Piiri

Jokainen lippukunta Suomessa kuuluu johonkin partiopiiriin. Forssan lippukunta kuuluu Hämeen partiopiiriin, josta käytetään lyhennettä HP. Piiri tukee lippukuntien toimintaa.

Keskusjärjestö

Keskusjärjestö on ylin kansallinen organisaatio, jonka jäseniä kaikki partiopiirit ovat. Suomen partiolaisten keskusjärjestö on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Keskusjärjestöstä käytetään lyhennettä SP.

Maailmanjärjestö

Maailmanjärjestöjä on kaksi, yksi tyttöpartiolaisille ja yksi poikapartiolaisille. Maailmanjärjestöt ovat partion ylin, kansainvälinen organisaatio. Tyttöjen maailmanjärjestö on nimeltään Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Poikien maailmanjärjestö on nimeltään Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Kansalliset keskusjärjestöt ovat maailmanjärjestöjen jäseniä. Suomen Partiolaiset ry on sekä WAGGGS:n että WOSM:n jäsen, joten suomalaiset partiolaiset kantavat molempien maailmanjärjestöjen merkkiä paidassaan.