Eroaminen

Kun lippukunnan hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen, hakija rekisteröidään Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry:n jäseneksi. Koska lippukunta on rekisteröity yhdistys, noudatamme eromenettelyssä voimassa olevaa yhdistyslakia.

”Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.”

Yhdistyslaki 13§

Yhdistyslaki velvoittaa jäsenen ilmoittamaan erostaan lippukunnasta, eli yhdistyksestä (sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:stä) kirjallisesti. Helpoiten se tapahtuu asiointipalvelun hae eroa – painikkeella. Erosta tulee ehdottomasti ilmoittaa suoraan myös lapsen ryhmänjohtajalle. Kun ero on käsitelty lippukunnan hallituksen toimesta, tiedot poistuvat jäsenrekisteristä ja jäsenlaskutus päättyy.

HUOM!! Pelkkä jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei riitä yhdistyksestä eroamiseen.