Tapahtumien osallistumis- ja peruutusehdot

Yleistä

Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry:n (myöhemmin lippukunta) järjestämiin tapahtumiin* voivat osallistua yhdistyksen jäsenet. Myös muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat osallistua tapahtumiin, mikäli yhdistyksen johtajisto tai hallitus niin päättää. Kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet Suomen partiolaisten jäsenmaksun, ovat partiovakuutuksen piirissä. Partiovakuutus ei kata yhdistyksen ulkopuolisia, tai jäsenmaksun maksamatta jättäneitä osallistujia. Lippukunnan järjestämistä tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen tapahtuman ja ilmoittautumisen ajankohtaa. Tiedotus tapahtuu pääasiassa nettisivujen ja sähköpostin kautta.

*Tapahtumalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista tapahtumaa, retkeä tai leiriä, jonka järjestelyvastuussa on joko kokonaan tai osittain Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry.

Osallistumismaksut

Lippukunta voi määritellä tapahtumalle osallistumismaksun. Osallistumismaksu määräytyy aina tapauskohtaisesti. Osallistumismaksu voi olla eri osallistujilla erisuuruinen, riippuen osallistujatyypistä tai osallistumisen kestosta.

Lippukunnan hallitus voi myöntää yhdistyksen jäsenelle vapautuksen / alennuksen osallistumismaksusta, mikäli se on perusteltua ja osallistuja tai osallistujan huoltaja tätä hallitukselta anoo. Tapauskohtaisesta maksuvapautuksesta tai -alennuksesta päättää aina lippukunnan hallitus.

Osallistumismaksu suoritetaan yleensä ennen tapahtumaa tai viimeistään sen alkaessa. Maksu voidaan suorittaa joko tilisiirtona, käteisellä tai muulla, erikseen mainitulla maksutavalla. Tarkista aina ennen tapahtumaa, mitä maksutapaa käytetään ja milloin maksu pitää suorittaa.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen on mahdollista ainoastaan annettuna ilmoittautumisaikana. Lippukunnan tapahtumiin ilmoittaudutaan jäsenrekisteri Kuksan kautta omalla partioID:llä tai huoltajaID:llä. 

Ilmoittautumisesta tulee sitova ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittamalla peruutuksesta suoraan tapahtuman johtajalle. Tapahtuman johtajan tiedot löytyvät ilmoittautumislomakkeelta. Peruutus on vahvistettu, kun tapahtuman johtaja kuittaa saaneensa tiedon peruutuksesta.

Mikäli peruutus tehdään sen jälkeen, kun ilmoittautumisesta on tullut sitova, voi osallistumismaksua anoa takaisin kirjallisesti lippukunnan hallitukselta sairaustodistusta tai muuta perusteltavaa syytä vastaan (perusteltavia syitä ovat mm. lähiomaisen vaikea sairaus tai kuolemantapaus). Ilman sairaustodistusta tai perusteltavaa syytä lippukunta ei ole velvollinen palauttamaan osallistumismaksua. Tällaisissa tapauksissa osallistuja voi hakea korvausta menetyistä kuluista omasta vakuutuksestaan.

Mikäli osallistuja joutuu keskeyttämään osallistumisensa tapahtuman ollessa käynnissä, voi osallistumismaksun palautusta anoa yllä mainituin ehdoin.

Mikäli tapahtuma peruuntuu järjestäjän toimesta, voidaan osallistumismaksu palauttaa joko kokonaan tai siltä osin, kun siitä on vähennetty pakolliset tapahtuman järjestelyihin menneet kulut. Tällaisessa tilanteessa tapahtuman johtaja on yhteydessä osallistujiin erikseen.

Turvallisuus

Lippukunnan tapahtumissa noudatetaan Suomen lakia, Suomen partiolaisten turvallisuusohjeita sekä viranomaismääräyksiä. Lippukunta voi näiden lisäksi laatia tarkentavia sääntöjä ja ohjeita tapahtumaa varten. Tapahtuman osallistuja sitoutuu noudattamaan annettuja sääntöjä ja turvallisuusohjeita. 

Lippukunta ei lähtökohtaisesti vastaa osallistujan kuljetuksista tapahtumaan, ellei toisin ilmoiteta. Lippukunnan vastuu osallistujasta alkaa siinä vaiheessa, kun osallistuja on ilmoittautunut tapahtumapaikalla ja päättyy siinä vaiheessa, kun osallistuja ilmoittautuu pois tapahtumasta. 

Mikäli osallistuja tahallisesti vaarantaa toisen henkilön turvallisuuden tai toistuvasti rikkoo sääntöjä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vakavia häiriöitä, voidaan osallistuja poistaa tapahtumasta tapahtuman johtajan tai viranomaisen määräyksellä. Tällaisessa tilanteessa osallistuja vastaa itse poistumisesta syntyneistä kuluista, eikä hän ole oikeutettu saamaan maksamaansa osallistumismaksua takaisin.

Nämä ehdot on hyväksytty Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry:n hallituksen kokouksessa 7.8.2022.