Johtajisto

Lippukunnan johtajiston muodostavat kaikki toiminnassa mukana olevat johtajat. Johtajia ovat partio- tai ryhmänjohtajakurssin suorittaneet, ryhmien apuaikuiset sekä muut viikkotoiminnassa mukana olevat aikuiset. Johtajisto näkee toisiaan noin kerran kuussa järjestettävissä johtajiston kokouksissa kokoustila Tornikamarilla. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja ryhmien kuulumisia, kahvittelua unohtamatta.

Johtajistolla on myös oma WhatsApp -ryhmä, jossa infoillaan tulevista tapahtumista sekä keskustellaan päivänpolttavista asioista.

Johtajiston tehtäviä

Ohjeelliset pestikuvaukset

Lippukunnanjohtaja

 • Ylläpitää lippukunnan hallintoa ja vastaa siitä, että JOTAIN tapahtuu.
 • Vastaa lippukunnan turvallisuudesta ja hoitaa viestintää ylemmille tahoille.
 • Vastaa lippukunnan kokonaisuuden kehittämisestä. 
 • Vastuu yhdistyksen kokousten järjestämisestä.
 • Omistaa sen viimeisen sanan.

Pestijohtaja

 • Vastaa siitä, että tehtäville on tekijät ja tekijöille tehtäviä.
 • Kommunikoi aktiivisesti johtajiston jäsenten kanssa.
 • Vastaa palkitsemisesta, ansiomerkeistä ja muistamisista.
 • Ylläpitää Kuksan pestijärjestelmää.

Ohjelmajohtaja

 • Vastaa ikäkausiryhmien luotsaamisesta.
 • Vastaa alueyhteistyöstä.

Sihteeri

 • pitää lippukunnan paperit ja sähköiset asiakirjat järjestyksessä
 • kirjoittaa muistiot johtajiston kokouksista
 • kirjoittaa muistiot hallituksen kokouksista
 • kokoaa srk:n ja SP:n tilastot (pyytää muilta johtajilta tarvittavat tiedot)

Rahastonhoitaja

 • vastaa lippukunnan käytännön rahaliikenteestä
 • vastaa laskutuksista (lpk laskuttaa)
 • vastaa maksuista
 • vastaa yhteydenpidosta kirjanpitäjään
 • vastaa pankkikortin käytöstä

Kirjanpitäjä

 • laatii kirjanpidon ja tilinpäätöksen

Viestintävastaava

 • vastaa lippukunnan viestinnästä ja markkinoinnista
 • vastaa lippukunnan viestintäkanavista (nettisivut ja some)
 • vastaa markkinointitapahtumista (esim. eskaritapahtuma ja Heinämessut tms)
 • vastaa jäsenhankinnasta
 • vastaa yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa ulkopuolisten tiedusteluihin

Jäsenrekisterivastaava

 • päävastuu Kuksasta
 • hoitaa ongelmatilanteet (peruskäyttö pestien mukaisesti johtajilla)

Kalustonhoitaja

 • vastaa varaston kalustosta ja sen huollosta
 • tekee ehdotukset uusista hankinnoista
 • pitää yllä kalustoluetteloa

Kolovastaava

 • vastaa kolon pienhankinnoista (askartelu ym)
 • vastaa kolon siisteydestä (esim. vastuuttamalla ryhmät siivoamaan, järjestää kolotalkoot)

Retken/leirin/tapahtumanjohtaja

 • vastaa turvallisuudesta
 • vastaa siitä, että retkellä on riittävästi johtajia
 • vastaa ennakkotiedotuksesta
 • hoitaa rahaliikenteen ja siihen liittyvän kirjanpidon
 • → tilittää rahat rahastonhoitajalle
 • → ilmoittaa käytetyt talkoopisteet rahastonhoitajalle

Tapahtumat, joille valitaan erikseen johtajat

 • Yhteisvastuukahvila
 • Ilmoittautuminen
 • Joulujuhla

Varainkeruut, joille valitaan erikseen vastuuhenkilö

 • narikat
 • Klemelän vartioinnit
 • Joulutuotteiden myynti

Muut vastuuhenkilöt

 • partiotuotetilaukset (paidat, merkit, huivit)
 • → vastuu tiedotuksesta koteihin, tavaroiden tilauksesta ja jakelusta & rahaliikenteestä → tilittää rahat rahastonhoitajalle