Kevätkokous 12.4.2021

Kevätkokouskutsu jäsenistölle

Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry
sääntömääräinen kevätkokous

Paikka: Teams

Ajankohta: 12.4.2021 klo 18:00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus,
Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry

Liity kokoukseen kotisohvaltasi:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk2MzdkNTMtYjM1NC00ZDE3LTkwYzgtODk5ZDMxMDQ4OWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0dcae2b-a7aa-4dd1-87df-9621c9516668%22%2c%22Oid%22%3a%222caa16fe-f292-456f-805f-b0e21dda9d41%22%7d